Tset Lamp म्हणजे काय? | टेस्ट लॅम्प कसा बनवायचा. – मराठी मध्ये

मित्रांनो, टेस्ट लॅम्प हे इलेक्ट्रिकल काम करण्यासाठी अतिशय योग्य आणि स्वस्त साधन असते.  जे तुम्ही घरी बनवू शकता. आणि प्रत्येक इलेक्ट्रिशियनकडे टेस्ट लॅम्प (Test Lamp) असणे आवश्यक असते.  टेस्टिंग दिव्याच्या मदतीने, आपण कोणत्याही दोष सहजपणे शोधू शकता.  आणि तुमचा वेळही वाचतो.

या लेखात तुम्ही शिकाल की,

 • टेस्ट लॅम्प (Test Lamp) म्हणजे काय?
 • टेस्ट लॅम्प किती प्रकारचे असतात?
 • टेस्ट लॅम्प (Test Lamp) कसा बनवला जातो?
 • टेस्ट लॅम्प (Test Lamp) कसा वापरला जातो?

विषय सूची

टेस्ट लॅम्प (Test Lamp) म्हणजे काय?

टेस्ट लॅम्प हे असे इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग टूल असते, ज्याच्या मदतीने आपण विद्युत पुरवठ्याचा फेज, न्यूट्रल आणि अर्थिंग अगदी सहज तपासू शकतो.  किंवा

कोणतीही सदोष विद्युत उपकरणे तपासू शकतात.  टेस्ट लॅम्प द्वारे 3 फेज पुरवठा देखील तपासला जातो.

टेस्ट लॅम्प किती प्रकारचे असतात?

  टेस्ट लॅम्प खालील प्रकारचे असतात.

 1. सिंगल लॅम्प टेस्ट लॅम्प
 2. पोर्टेबल सिरीज टेस्ट लॅम्प (Portable Series Test Lamp)
 3. सिरीज टेस्ट लॅम्प (Series Test Lamp)

या लेखात, आम्ही तुम्हाला 3 प्रकारचे टेस्ट लॅम्प बनवायला शिकवू.  एक खूप सोपे असते.  तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना हे माहीत सुद्धा असेल.

सिंगल लॅम्प टेस्ट लॅम्प (Sangal Test Lamp)

साधे टेस्ट लॅम्प फेज, न्यूट्रल आणि अर्थिंग तपासण्यासाठी किंवा वायरिंगमधील दोष शोधण्यासाठी वापरले जातात.

सिंगल टेस्ट लॅम्प कसा बनवायचा | सिंगल टेस्ट लॅम्प (Singal Test Lamp) बनविण्याची प्रक्रिया

सिंगल टेस्ट लॅम्प (Singal Test Lamp) तयार करण्यासाठी कोणत्या इलेक्ट्रिकल साधनांची आवश्यकता असतात?

 1.  एक पेंडेंट होल्डर
 2. किमान 2 फूट वायर
 3. 100 वॅट्स किंवा 200 वॅट्सचा इनॅन्डेन्सेंट बल्ब

साधा टेस्ट लॅम्प (Simpal Test Lamp) बनविण्यासाठी, आपल्याला फक्त या सामग्रीची आवश्यकता असेल

स्टेप 1

समान लांबीच्या वायरचे 2 तुकडे घ्या.  इमेजमध्ये दाखवल्याप्रमाणे त्या दोन वायरच्या दोन्ही टोकांचे इन्सुलेशन काढा.

स्टेप 2

होल्डरची कॅप काढा.  दोन तारांच्या प्रत्येक टोकाचे कंडक्टर पेंडंट बल्ब होल्डरच्या टर्मिनलमध्ये जोडून टर्मिनल स्क्रू घट्ट करा. त्यांनतर होल्डर चे कॅप लावा.

स्टेप 3

पेंडेंट बल्ब होल्डरमध्ये 100 वॅट किंवा 200 वॅटचा बल्ब लावा.  दाखविल्या प्रमाणे.

तर मित्रांनो, तुमचा टेस्ट लॅम्प (Test Lamp) तयार असते.  त्याच्या मदतीने तुम्ही  फेज, न्यूट्रल आणि अर्थिंग चेक करू शकता.  किंवा घराच्या वायरिंगमध्ये दोष शोध शकता.

टेस्ट लॅम्प ने फेज, न्यूट्रल आणि अर्थिंग कसे तपासायचे हे तुम्हाला माहीत नसेल तर हे वाचा.

स्विच बोर्डमध्ये फेज न्यूट्रल आणि अर्थिंग कसे तपासायचे?

पोर्टेबल सिरीज टेस्ट लॅम्प (Test Lamp)

हा दुसऱ्या प्रकारचा टेस्ट लॅम्प (Test Lamp) असते.  याच्या मदतीने तुम्ही केवळ फेज, न्यूट्रल आणि अर्थिंग तपासू शकत नाही, तर कोणत्याही इलेक्ट्रिकल उपकरणांच्या दुरुस्तीसाठी सीरिज टेस्टिंग बोर्ड वापरला जातो त्याप्रमाणे तुम्ही ते सीरिज टेस्टिंग बोर्ड म्हणूनही वापरू शकता.

सिरीज टेस्टिंग बोर्ड कामाच्या ठिकाणी नेणे आणि वापरणे खूप कठीण असते.  परंतु तुम्ही हा पोर्टेबल सिरीज टेस्ट लॅम्प कुठेही सहज घेऊन जाऊ शकता.  आणि सहज वापरु शकता.

पोर्टेबल सिरीज टेस्ट लॅम्प (Test Lamp) कसा बनवायचा | पोर्टेबल सिरीज टेस्ट लॅम्प (Test Lamp) कसा बनवायचा

पोर्टेबल सिरीज टेस्ट लॅम्प आणि सिंपल टेस्ट लॅम्पमध्ये फक्त थोडा फरक असते.  पोर्टेबल सिरीज टेस्ट लॅम्प (Portable Series Test Lamp) बनवण्यासाठी, तुम्ही नेहमी लांब वायर (12 ते 15 फुटांचा तुकडा) घ्यावा.

पोर्टेबल टेस्ट लॅम्प (Test Lamp) तयार करण्यासाठी खालील विद्युत साधने आवश्यक असतात.

 1. एक पेंडेंट बल्ब धारक
 2.  किमान 10 फूट वायर (2 तुकडे)
 3. 100 वॅट्स किंवा 200 वॅट्सचा इनॅन्डेन्सेंट दिवा
 4. 2-पिन मेल-फीमेल प्लग

स्टेप 1

ज्या प्रकारे एक साधा टेस्ट लॅम्प (Simpal Test Lamp) बनविला जातो, त्याच प्रकारे लांब वायरचा टेस्ट लॅम्प (Test Lamp) बनवा.

स्टेप 2

खालील चित्रात दाखवल्याप्रमाणे. बनविलेल्या टेस्ट लॅम्पच्या होल्डर पासून 1 किंवा 2 फूट अंतरावर असलेल्या 2 तारांपैकी कोणतीही एक कापून टाका.

 स्टेप 3

मेल प्लग उघडा.  आणि जी वायर कापली असेल, ती दोन्ही कट केलेली टोके मेल प्लगच्या दोन्ही टर्मिनल्सशी जोडा.  म्हणजे मेल प्लगला साध्या टेस्ट लॅम्पशी सिरीज मध्ये जोडा.

 स्टेप 4

खालील चित्रात दाखवल्याप्रमाणे, फिमेल प्लग उघडून, दोन्ही टर्मिनल्स एका लहान wire च्या तुड्याने शॉर्ट करा म्हणजेच एकमेकांशी जोडा.  आणि फिमेल प्लगचे कव्हर लावा.

अश्याप्रकारे पोर्टेबल सिरीज टेस्ट लॅम्प (Portable Series Test Lamp) तयार करता येतो.

पोर्टेबल सिरीज टेस्ट लॅम्प (Portable Series Test Lamp) कसा वापरावा?

मित्रांनो, जर तुम्हाला पोर्टेबल सिरीज टेस्ट लॅम्प हा एक साधा टेस्ट लॅम्प म्हणून वापरायचा असेल तर त्यातील 2 पिनचा मेल प्लग हा बनवलेल्या फेमील पिनला जोडा.

आणि आवश्यक तेवढी लांब वायर गुंडाळा. जेवशी गरज असेल तेवढीच वायर उघळी ठेवा.

टेस्ट लॅम्प मध्ये बल्ब लावून, तुम्ही त्याच्या मदतीने फेज, न्यूट्रल आणि अर्थिंग तपासू शकता.

पोर्टेबल सिरीज टेस्ट लॅम्प (Portable Series Test Lamp) सिरीज टेस्टिंग बोर्ड म्हणून कसे वापरावा?

तुम्हाला हा टेस्ट लॅम्प (Test Lamp) सिरीज टेस्टिंग बोर्ड म्हणून वापरायचा असल्यास, 2-पिन मेल प्लगमधून फिमेल प्लग काढून टाका.

गुंडाळलेली वायर उघडा आणि आवश्यकतेनुसार वायर उघडी ठेवा.

तुम्ही काम करत असलेल्या कोणत्याही स्विच बोर्डच्या सॉकेटमध्ये टेस्ट लॅम्पचा 2-पिन मेल प्लग लावा.  आणि ते सॉकेट चालू करा.

आता तुम्ही टेस्ट लॅम्पच्या मोकड्या तारांनी विद्युत उपकरण तपासू शकता.

पोर्टेबल सिरीज टेस्ट लॅम्प वापरताना लक्षात ठेवण्याच्या गोष्टी

तुम्ही सिरीज टेस्टिंग लॅम्पसाठी या प्रकारचा टेस्ट लॅम्प (Test Lamp) वापरत असल्यास, बल्ब होल्डरशी थेट जोडलेल्या 2-पिन प्लगचा फक्त तोच टर्मिनल पॉइंट सॉकेटच्या फेज टर्मिनलशी जोडावा जो होल्डर मध्ये जोडला असेल. अन्यथा, जर एखादे विद्युत उपकरण अर्थिंगला जोडलेले असेल आणि तुम्हाला त्या उपकरणाची बॉडी या टेस्टिंग दिव्याने तपासायची असेल, तर शॉर्ट सर्किट होऊ शकतो.

डबल टेस्ट लॅम्प (Double Test Lamp)| सिरीज टेस्ट लॅम्प ( Series Test Lamp)

या टेस्टिंग दिव्याच्या नावावरूनच सूचित होते की त्यात 2 दिवे वापरले असतात. पण सिरीज टेस्टिंग दिव्याचे कनेक्शन कसे असते?

तर मित्रांनो, या प्रकारच्या टेस्ट लॅम्प मध्ये 2 साधे टेस्ट लॅम्प एकमेकांच्या सिरीज मध्ये जोडलेले असतात.  इमेजमध्ये दाखवल्याप्रमाणे.

डबल टेस्ट लॅम्प ( Double Test Lamp)| सिरीज टेस्ट लॅम्प (Series Test Lamp) कुठे वापरला जातो?

सिरीज टेस्ट लॅम्प (Test Lamp) 3 फेज पुरवठा तपासण्यासाठी वापरला जातो.  (415 व्होल्टपर्यंतचा पुरवठा तपासण्यासाठी)

 मित्रांनो, जर तुम्ही इलेक्ट्रिकल कामात पूर्णपणे नवीन असाल.  त्यामुळे कृपया कोणत्याही तज्ञाशिवाय थ्3 फेज पुरवठ्यावर काम करू नका.  हे तुमच्यासाठी धोकादायक ठरू शकते.

सिरीज टेस्ट लॅम्प (Test Lamp) | डबल टेस्ट लॅम्प (Double Test Lamp) कसा बनवायचा?

सिरीज टेस्ट लॅम्प (Test Lamp) तयार करण्यासाठी, खालील विद्युत उपकरणे आवश्यक असतात.

 1. 2 पेंडंट बल्ब होल्डर
 2. वायर किमान 2 फूट (3 तुकडे)
 3. 100 वॅट किंवा 200 वॅटचे 2 इन्कइंडिसेंट लॅम्प

लक्षात ठेवा मित्रांनो, सिरीज टेस्ट लॅम्प वापरताना दोन्ही बल्ब एकाच वॅटचे असावेत.  जर एक बल्ब 100 वॅटचा असेल तर दुसरा 100 वॅटचा असावा.  जर तुम्ही 200 वॅटचा बल्ब घेतला असेल तर दुसरा 200 वॅटचाच बल्ब घ्यावा लागेल.

स्टेप 1

एक साधा टेस्ट लॅम्प (Test Lamp) बनवा.

 स्टेप 2

तुम्ही बनवलेल्या टेस्टिंग दिव्याच्या एका वायरचा शेवट दुसऱ्या बल्बच्या टर्मिनलशी जोडा.

स्टेप 3

दुसऱ्या बल्बच्या दुसऱ्या टर्मिनलला तिसरी वायर जोडा.  अशा प्रकारे सिरीज टेस्ट लॅम्प (Series Test Lamp) तयार केला जातो.

सिरीज टेस्ट लॅम्प सह 3 फेज कसे तपासायचे?| सिरीज टेस्ट लॅम्पने 3 फेज सप्लाय तपासण्याची पद्धत?

3 फेज पुरवठा प्रणालीमध्ये, R Y B अशा प्रकारे 3 फेज असतात.  आणि बर्‍याच ठिकाणी या 3 फेजसह एक न्यूट्रल वायर देखील असते.

3 फेज बद्दल तपशीलवार वाचा.

3 फेज पुरवठा तपासण्यासाठी सिरीज टेस्ट लॅम्प (Test Lamp) का वापरला जातो?

जर R Y B पैकी कोणत्याही 2 फेज तपासण्यासाठी एका साध्या सिंगल दिव्याचा टेस्ट लॅम्प (Test Lamp) वापरला असेल, तर त्या टेस्टिंग दिव्याचा बल्ब फ्यूज जाईल.  किंवा मोठा शॉर्ट सर्किट असू शकतो.  असे होऊ नये म्हणून, सिरीज टेस्ट लॅम्प (Test Lamp) वापरला जातो.

सिरीज टेस्ट लॅम्पने 3 फेजमध्ये मधील होणारे दोष आपण कसे तपासू शकतो?

इमेजमध्ये दाखवल्याप्रमाणे.  R,Y,B, तीन फेज आणि एक न्यूट्रल 3 फेज DB मध्ये येतात.  बर्‍याच वेळा असे होते की 3 फेजपैकी एक फेज कुठेतरी खंडित होतो.  जेव्हा असे होते, तेव्हा 3 फेज इंडक्शन मोटर काम करू शकत नाही.

आणि बर्‍याच वेळा असे दिसून येते की, नियोन टेस्टर ने तपासणी केल्यावर, टेस्टर R,Y,B, तिघांमध्ये पेटतो.  पण 3 फेज मोटर काम करत नाही.

मित्रांनो, असे घडते.  तेंव्हा 3 फेजपैकी एक कापला जातो.  आणि जो फेज उघडला गेला असतो, त्या वायरमधून, उर्वरित 2 फेजपैकी कोणताही एक फेज DB BOX पर्यंत वाहत येत असतो.  हे केबल फॉल्ट किंवा ओव्हरहेड लाइन शॉर्ट् झाल्यामुळे घळू शकते.

तर मित्रांनो, या प्रकारचे दोष शोधण्यासाठी सिरीज टेस्ट लॅम्प हे एक चांगले आणि स्वस्त साधन असते.

सिरीज टेस्ट लॅम्प ने 3 फेज कसे तपासायचे? |  3 फेज सप्लाय कश्याप्रकारे चेक केली जाते?

3 फेज DB बॉक्समध्ये R, Y, B आणि न्यूट्रल इनकमिंग पॉइंट्स असतात.  केबल वायरच्या रंगावरून तुम्ही R, Y, B आणि न्यूट्रल शोधू शकता.

 •  R  फेजसाठी लाल रंगाची तार
 • Y फेजसाठी पिवळ्या रंगाची तार
 • B फेजसाठी निळ्या रंगाची तार आणि
 • N न्यूट्रलसाठी काळी वायर वापरली जाते.

पण R, Y, B आणि N मध्ये पुरवठा योग्य प्रकारे येत असते की नाही, हे सीरीज टेस्ट लॅम्पद्वारे शोधले जाते.

हे ही वाचा..

Rate this post

आपला अभिप्राय नोंदवा

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: