प्लेट अर्थिंग आणि पाईप अर्थिंग कशी केली जाते? | प्लेट अर्थिंग आणि पाईप अर्थिंग करण्याची पद्धत

प्रत्येक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशनमध्ये अर्थिंग खूप महत्वाचे आहे.  पण हे अर्थिंग कसे केले जाते?  या लेखात, आम्ही बारकाईने स्पष्ट केले आहे.

अर्थिंगचे किती प्रकार आहेत?

  1.  प्लेट अर्थिंग
  2. पाईप अर्थिंग

प्लेट अर्थिंग

या प्रकारच्या अर्थिंगच्या नावावरून आपण समजू शकतो की त्यात धातूची प्लेट वापरली जाते.  प्लेट अर्थिंगसाठी कॉपर मेटल किंवा G.I.  प्लेट वापरली जाते.

प्लेट अर्थिंग बनवण्यासाठी, 90 ×90 सेमी खड्डा जमिनीत 3 मीटर खोल खोदला जातो.

अर्थिंग प्लेटचा आकार किती असला पाहिजे?

त्या खड्ड्यात, 60 से.मी. लांब × 60 से.मी. रुंद आणि 3.15 मि.मी. जाड तांब्याची प्लेट किंवा 60 से.मी. लांब × 60 से.मी. रुंद आणि 6.3 मिमी जाडी G.I.  प्लेट मुख्य इलेक्ट्रोड म्हणून वापरली जाते.

त्या प्लेटमध्ये 19 मि.मी. आणि 12.7 मि.मी. व्यासाचे दोन पाईप जोडले जातात.  पाईपच्या वरच्या टोकाला 19 मि.मी. व्यासासह एक फनेल जोडलेले आहे.  खुले तांबे / G.I. अर्थ इलेक्ट्रोडशी जोडणीसाठी 12.7 मिमी व्यासाच्या पाईपद्वारे वायर जमिनीतून बाहेर काढली जाते.

इलेक्ट्रोडच्या भोवती वाळू, मीठ आणि कोळशाचा प्रत्येकी 15 से.मी. चा थर घातला जातो.  असा थर 90 सेमी पर्यंत घातला जातो.

उर्वरित खड्डा काळ्या मातीने भरल्यानंतर, साधारणपणे 2.5 मीटर नंतर, अर्थ कंडक्टरसह पाईप बाहेर पडतो, जिथे अर्थिंगचे कनेक्शन करायचे असते.  पाईप ज्याच्या वरच्या टोकाला फनेल असते.

30c.m. × 30c.m. सिमेंट काँक्रीटची टाकी पाईपभोवती जमिनीभोवती बांधली जाते आणि कास्ट आयर्नने बनवलेल्या झाकणाने झाकलेली असते.

अशा प्रकारे प्लेटला मुख्य स्विचवर आणि तेथून अर्थ कंडक्टरला आवश्यक ठिकाणी पोचवून अर्थिंग केले जाते.

या प्रकारचे अर्थिंग जनरेटिंग स्टेशन आणि सब स्टेशनमध्ये केले जाते.

पाईप अर्थिंग

पाईप अर्थिंगसाठी जमिनीत 70 से.मी. लांब, 70 से.मी. रुंद आणि 3.75 मीटर खोल खड्डा तयार केला जातो.  एक G.I., 38 मि.मी. व्यासाचा आणि 2 मीटर लांब.  पाईपचा वापर त्या खड्यात अर्थ इलेक्ट्रोड म्हणून केला जातो.

त्या पाईपच्या संपूर्ण पृष्ठभागावर 12 मि.मी. छिद्रे असतात.  जे 7.5 से.मी. अंतरावर तयार केले जातात.  याचा अर्थ इलेक्ट्रोड 19 मि.मी. व्यासासह रिड्यूसर सॉकेट आणि 12.7 मि.मी. व्यासाचे दोन G.I.  पाईप जोडलेले असते.

19 मि.मी. व्यासाच्या पाईपच्या वरच्या टोकाला एक फनेल जोडलेले असते.  फनेलचा वापर अर्थिंगला पाणी देण्यासाठी केला जातो.  अर्थच्या लिडसाठी खुले कंडक्टर 12.7 मि.मी. व्यासाच्या पाईपद्वारे अर्थच्या इलेक्ट्रोडशी जोडलेले असते.

याचा उद्देश असा आहे की अर्थचे झाकण कुठेही खराब होऊ नये.

अर्थ पिट मध्ये 15-15 c.m. च्या अंतराने इलेक्ट्रोडच्या प्रत्येक थराभोवती वाळू, वाळू आणि कोळशाच्या थराने थराने घातली जातात.

म्हणजे इलेक्ट्रोड वरील खड्डा मातीने झाकलेला जाईल.

अर्थ कंडक्टर, जो 12.7 मिमी व्यासाच्या पाईपमधून बाहेर काढला जातो, जमिनीच्या खालून 60 सेंटी मीटर अंतरावरून, अर्थिंग करण्याच्या ठिकाणी नेला जातो..

फनेलच्या सभोवताली 30 × 30 से.मी. ची सिमेंट काँक्रीटची टाकी बांधली जाते. ती टाकी कास्ट आयर्नच्या झाकणाने झाकली जाते..

या प्रकारच्या पाईप अर्थिंग चा उपयोग कमी आणि मध्यम व्होल्टेजच्या वायरिंग इन्स्टॉलेशनसाठी केला जातो.

अर्थिंगमध्ये मीठ आणि कोळसा का टाकला जातो?

अर्थच्या इलेक्ट्रोडभोवती मीठ आणि कोळसा ओतला जातो.  कारण मीठ जमिनीला क्षार भिजवते.  आणि कोळसा जमिनीला ओलावा राख करतो.  ज्यामुळे जमिनीची चालकता वाढते.  जमिनीची चालकता जास्त असेल, तरच गळतीचा प्रवाह सहज जमिनीत जाईल.

अर्थिंगमध्ये पाणी का टाकले जाते?

उन्हाळी हंगामात जमीन सुकते.  ज्यामुळे जमिनीची चालकता कमी होते.  जमिनीतील ओलावा वाढवण्यासाठी, फनेलद्वारे पाणी अर्थिंगमध्ये ओतले जाते.  एर्थिंग फनेलवर कास्ट लोहाचे झाकण ठेवण्यात आले आहे जेणेकरून कानात पाणी ओतण्याचा मार्ग बंद होणार नाही.

हे ही वाचा.. 
4.9/5 - (51 votes)

आपला अभिप्राय नोंदवा

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: