पॉवर ट्रान्सफॉर्मरचे 10 मुख्य भाग कोण कोणते आहेत?

 थ्री फेज पॉवर पॉवर ट्रान्सफॉर्मरच्या सुरक्षिततेसाठी व कार्यक्षमतेसाठी पॉवर ट्रान्सफॉर्मरला खालील भाग जोडलेले असतात. पॉवर ट्रान्सफॉर्मर टॅंक (Transformer Tank) बुशिंग (Bushing) टॅप चेंजर (Tap changer) काँझरव्हेटर (Conservator) ब्रिदर (Breeder) एक्सप्लोजन व्हेंट (Explosion Vent) बुकॉल्झ रिले (Buchholz Relay) टेंप्रेचर गेज (Temperature Gauge) पॉवर ट्रान्सफॉर्मर रेडिएटर (Radiators) पॉवर ट्रान्सफॉर्मर ऑईल (Transformer Oil) ह्या सर्व भागांची सविस्तर माहिती … Read more

%d bloggers like this: